Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Purity

On nights without moon

In the eyes of sadness

In licenses gray tanks

In the bottom storm

In souls market

In your futile sentiment not turn back

Not look for words false

But I do not come back ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου