Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Daybreak

The pain of oblivion seems endless.

Even a morning dawns.

But here not charaxe.Edo never chases.

Here loneliness united with sadness,

and condemned man in pain.

Even the pain are life.

Life doomed and endless.

Where are you; Darkness drowns.

Where are you; I call my ap'tin heart.

From there never chases.

From my soul.

Where are you;

Dawn ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου